Elevtrivsel på HKGYM

Workshops på HKGYM Der er i disse år, med baggrund i stadig flere undersøgelser om unges negative oplevelse af eget velbefindende, øget politisk fokus på elevtrivsel. Blikket vendes især mod uddannelsessystemet, hvor de unge tilbringer en stor del af deres tid. De unge er pressede på det Per SchuItz Jørgensen kalder de fire P’er: Pres,…