FASTHOLDELSESSTRATEGI

Både elever og lærere på HKGYM holder jævnligt møder for at sikre et sundt læringsmiljø, hvor alle elever trives samt for at fastholde eleverne i uddannelsen.

Vi samler op på fravær, og registrerer derfor fravær ved hvert modul samt for manglende aflevering. Det er ikke tilladt at have mere end 5% fravær for undervisning og 5% for skriftlige opgaver. Læs mere og proceduren omkring fraværsregler – her.

 

Alle elever er delt op i kernegrupper på tværs af klasserne sammen med en tilknyttet lærer. Hver gruppe mødes en til to gange om måneden, hvor vi bl.a. snakker om faglig og social trivsel.

Skoleåret starter med introdage, hvor både elever og lærere deltager. Her lærer vi hinanden at kende gennem fælles aktiviteter.

Studievejlederen giver mulighed for samtale om f.eks. studieretning, valgfag og generelt om uddannelse.