FRADRAGSBERETTIGEDE GAVER – SÅDAN GØR DU

 

Støtte via Missionsfonden

Ønsker du dine gaver opgivet til SKAT, så du automatisk får skattefradrag, skal du opgive HKGYM’s projektnummer, som er 6115, samt dit CPR – nummer og benytte nedenstående konti og/eller telefonnumre. Det er Missionsfonden, der hjælper os med denne service!

Indbetaling via MobilePay

Indbetal til MobilePay-nummer: 81558
anfør som tekst: projektnummer 6115 og dit cpr.nummer (til skattefradrag)

Indbetaling på girokort

Indbetal til girokonto: 613-9450 og påfør navn og adresse og personnummer i feltet: ‘Indbetaler’ for den person der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb

Skriv projektnummer 6115 i feltet: ‘Evt. meddelelser vedr. betalingen’
Indbetaling via NetBank eller lignende

Indbetalingskort

Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto

Kode 82 kan ikke bruges i NetBank, benyt kode 01 eller 04 og skriv projektnummer 6115, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Kontooverførsel

Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto Reg.nr.: 9570 Konto: 06139450
Skriv projektnummer 6115, samt personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling gennem BetalingsService

Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske månedlige træk fra din bankkonto til på forhånd aftalte projekter

Hvis du allerede kender dit givernummer i Missionsfonden (Obs. det projekt, du ønsker at støtte, kan ikke angives her, men skal sammen med beløbet meddeles os separat) kan du klikke på nedenstående tilmeldingslinie for tilmelding til BetalingsService

I modsat fald, skal du først kontakte Missionsfonden for at få oplyst eller tildelt et givernummer

Klik her for online tilmelding til PBS BetalingsService

En ordning kan tidligst træde i kraft første primo måned efter registrering i BetalingsService og tidligst, når betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Generelt

For alle ordninger gælder, at det indbetalte beløb opsummeres på det angivne personnummer og indberettes til skattefradrag primo efter indbetalingsåret.