SELVEVALUERING NOV 2019

SELVEVALUERINGSRAPPORT 2019/20

ETU:

 

Område Faglig trivsel Social Trivsel Læringsmiljø Pres og bekymring Mobning
Lands-gns, Alle 3,8 4,1 3,5 2,7 4,7
Lands-gns, STX 3,9 4,2 3,6 2,6 4,8
HKGYM, alle 3,6 4,3 3,8 2,9 4,8
HKGYM, 1.g 3,6 4,2 3,9 2,9 4,7
HKGYM 2.g 3,7 4,4 3,7 3,0 4,9

Indeks på trivsel på fsk. område. Skalaen går fra 0 til 5, hvor 5 er det højest. HKGYMs indeks er med grøn baggrund hvor det er højere en landsgns, og rød når det er lavere end landsgennemsnittet (fra 2018-ETU’en).

ETU giver indeks på 5 fsk. områder. Og på 3 af områderne ligger HKGYM betydeligt over landsgennemsnittet og på et område (mobning) på landsgennemsnittet og på et betydeligt under.

På et lille gymnasium som HKGYM er populationen meget lille så derfor kan der forventes ret stort udsving – en enkelte meget negativ/postiv eller en enkelt ”sjov” besvarelse kan få stor indflydelse.

Men vi synes alligevel at kunne drage nogle forsigtige konklusioner:

Vores elever er generelt trygge og føler sig ikke ensomme, og er mindre pressede/stressede en landsgennemsnittet. Til gengæld virker det som om især deres egne faglige forventninger og ambitioner er noget lavere end landsgennemsnittet. Om det skyldes HKGYMs fokus på at være en skole med plads til alle og hvor væredygtighed er i fokus fremfor højt karaktersnit kan ikke udledes direkte, men det er påfaldende at de bedømmer sig selv med betydeligt lavere motivation, og udbytte end andre STX’ere. Det gælder næsten samtlige spørgsmål som vedrører eget udbytte, motivation og engagement, hvor de bedømmer egen indsats og status lavt.

Klassemiljøet scorer også højt ved alle spørgsmål om hvordan det er at være i klassen, og om man hjælper og kan få hjælp.

Der hvor HKGYM eleverne er over landsgennemsnittet er i deres indflydelse på skolen og undervisningen, på deres forhold til lærerne og mulighed for støtte, på det sociale og det at høre til. De har også bedre opbakning hjemmfra. Tilsvarende ses det at de er mindre karakterfokuserede, og generelt føler sig mindre pressede over skolen (til gengæld mere presset af ting i kategorien ”andet”)

Også kan det også nævnes at INGEN har overvejet at droppe ud, og ganske få synes de er på en forkert skole.

Karakterer

Da HKGYM er ganske ung, så er der meget få karakterer at rapportere. Der er blevet afholdt eksamener i AP og NV 2 gange og derudover i samfundsfag og naturgeografi.

 

  18/19 19/20
AP 7,7 6,2
NV 8,4 8,7
samf C 8,8  
Ng C 10,1  

Karakterer fra interne prøver og officielle eksamener 2019

Karaktererne er generelt set over middel, og hvor det er muligt at sammenligne med landsgennemsnit så er de langt over.

Undervisnings-evaluering:

Der er gennemført undervisningsevalueringer i samtlige fag i november måned, og de viser ikke nogen problemer af større art. Det er tilsyneladende normale klasser med et sundt forhold til sine lærere. Der kommer enkelte kommentarer og ønsker om forbedringer, men intet der afviger fra det billede som ETU’en giver at der er et godt forhold mellem lærer og elev.

Generel stemnings-opsamling:

Hvis man betragter vores elever på HKGYM, er det også vores indtryk at vi har en relativt socialt velfungerende gruppe, som er gode ved og med hinanden, som giver plads til hinanden og som er gode til at tage ansvar overfor deres omgivelser. De er imødekommende og tolerante overfor personer der på den ene eller anden måde stikker ud fra normalen, og man kan mere eller mindre komme i skole som man er.

Vi har en del elever med specielle behov, som tilsyneladende stortrives hos os, og føler de bliver accepteret med de behov de har

Der mangler til tider, og blandt nogle elever, akademiske ambitioner, og lysten til at lære noget, er ikke altid det der vinder over lysten til at have det hyggeligt og sjovt. Den nærhed der er på stedet kan nogle gange virke dæmpende på motivationen til at kæmpe med et fagområde, for at forbedre sin viden.