ELEVRÅD

Elevrådet på HKGYM

Elevrådet på HKGYM arbejder for, at eleverne på skolen har indflydelse på skolens hverdag. Elevrådet har foretræde til Pædagogiske Rådsmøder sammen med skolens lærere, og til møder med skolens bestyrelse. Elevrådet arbejder løbende sammen med skolens lærere og ledelse om at skabe en god skoledag for skolens elever og ansatte.

Elevrådsformand

Siobhan Walsh 2.b

Næstformand

Marcus Idorn 2.a

Lærer med tilknytning til elevrådet

Jonas Conrad