LEDIGE JOB

Ledige jobs slås op på Gymnasiejob.dk.

Vores ambition er at skabe en STX-uddannelse, der tager afsæt i et kristent værdisæt. Det er nemlig et stærkt grundlag, der ikke så meget handler om særlige traditioner og fastlagte mønstre, men om at se den enkelte studerende som unik og værdifuld uanset, hvordan det går fagligt og socialt – at mødet med den studerende præges af et helhedssyn; vi vil se det hele menneske, og vi prioriterer dette! Og du kan være med til at sætte et stærkt aftryk! Vore lokaler ligger meget tæt på Vanløse St og få minutter fra Flintholm St.

Der er oftest tale om deltidsstillinger.

Læs mere om at være lærer på HKGYM

Faglige kvalifikationer

  • Faglig begejstring
  • Fremragende formidlingsevne og vilje
  • Følgeskab

En uddybning af disse samt tanker om værdigrundlag og pædagogik kan du finde her.

Personlige kvalifikationer

Her plejer man at remse en lang række positive karaktertræk op. Det vil vi ikke gøre, men nævner nogle enkelte, som må anses at være vigtige, når vi skal opstarte en ny skole.

  • Fleksibilitet – forvent ikke, at al struktur og planlægning ligger klar på første arbejdsdag. Vi vil forvente, at man ‘bygger med’, og at man gør det med begejstring – for det er sjovt og meningsfyldt.
  • Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er humor og en glad og positiv tilgang til liv og arbejde en forudsætning for, at det kommer til at fungere i det lange løb.
  • Villighed til at lære – åbenhed overfor nye ideer og tanker.
  • Afklaret om positive og negative egenskaber – og en villighed til at arbejde med udfordringerne og til at dele overskuddet, der hvor man har det!

SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte konstitueret rektor Kurt West Rønne for yderligere oplysninger på kontor@hkgym.dk eller på 49404917.