SKOLEPENGE

Følgende takster er fastsat for HKGYM

Der betales depositum/indmeldelsesgebyr ved optagelse. Beløbet er et engangsbeløb og dækker 1. måneds skolepenge. Depositum refunderes, hvis framelding sker inden 1/3 det år, man begynder sin gymnasie-uddannelse

Hovedstadens Kristne Gymnasium er en selvejende institution, der efter gældende lov modtager statstilskud, som dækker ca. 75% af skolens almindelige udgifter.

Skolepenge:
Betaling af skolepenge 23/24: Kr. 1.700,- pr. måned i 11 måneder.
Betalingen stiger 50 kr. pr. skoleår.
Depositum/indmeldelsesgebyr: kr. 1.750,-

Udmeldelse skal ske skriftligt og med en måneders varsel til den 1. – (løbende måned + 1 måneder)
Der opkræves derved skolepenge for en ekstra måned. Dette gælder dog ikke ved udmeldelse i juni og juli.

Udlandsrejse: Udlandsrejsen finder sted i 2.g og koster normalt ca. 5.000,- ekskl. mad og lommepenge.

Derudover er der delvis brugerbetaling ved ekskursioner, introture mm, hvor HKGYM dækker transport osv, mens eleverne betaler kostprisen.

 

Ved for sen eller manglende betaling anvender HKGYM følgende procedure:

Betalingspåmindelse 1: Sendes ca. 10 dage efter sidste forfaldsdato. Der pålægges ikke gebyr, påmindelse 1 er blot en ‘reminder’. Betalingsfrist 10 dage efter afsendelsesdatoen.

Betalingspåmindelse 2: Sendes ca. fem dage efter sidste betalingsfrist af påmindelse 1. Gebyr 100,- som pålægges næste faktura. Betalingsfrist 10 dage.

Betalingspåmindelse 3: Sagen overgives til RKI uden yderligere varsel, hvorved der vil påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002

Bankkonto nr: reg. 6880 kt. 0001097459

HKGYM CVR: 38981269