Vær den bedste, du er

SKOLE-

PENGE

Tilmeld dig nuLæs mere

GÆLDENDE FOR SKOLEÅRET 2020

Der betales depositum/indmeldelsesgebyr ved optagelse. Beløbet er et engangsbeløb og refunderes ikke. Beløbet dækker uddannelsens sidste måned.

Hovedstadens Kristne Gymnasium er en selvejende institution, der efter gældende lov modtager statstilskud, som dækker ca. 75% af skolens almindelige udgifter.

Følgende takster 2020 er fastsat for HKGYM:

Skolepenge:
Betaling af skolepenge: Kr. 1.650,- pr. måned i 11 måneder.
Ved anden betaling opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- pr. betaling.

Depositum/tilmeldingsgebyr: kr. 1.650,-

Udmeldelse skal ske skriftligt og med tre måneders varsel til den 1. – (løbende måned + 3 måneder)

Eksamensbevis: Kopi af eksamensbevis/erstatningsbevis kr. 150.-

Udlandsrejse: Pris fastsættes senere, men i sidste skoleår kostede rejsen til New York 5.400,- ekskl. mad og lommepenge

Ved for sen eller manglende betaling anvender HKGYM følgende procedure:

Betalingspåmindelse 1: Sendes ca. 10 dage efter sidste forfaldsdato. Der pålægges ikke gebyr, påmindelse 1 er blot en ‘reminder’. Betalingsfrist 10 dage efter afsendelsesdatoen.

Betalingspåmindelse 2: Sendes ca. fem dage efter sidste betalingsfrist af påmindelse 1. Gebyr 100,- som pålægges næste faktura. Betalingsfrist 10 dage.

Betalingspåmindelse 3: Sagen overgives til RKI uden yderligere varsel, hvorved der vil påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002

Bankkonto nr: reg. 6880 kt. 0001097459

HKGym CVR: 38981269