Vil du være medarbejder på HKGYM?

Tusind tak…

for din interesse i at arbejde sammen med os om at skabe Hovedstadens Kristne Gymnasium.
I det følgende kommer en længere smøre (sorry), der sætter ord på mange af de tanker og visioner, vi har om krydsfeltet mellem pædagogik, læring, et kristent og udrustende værdigrundlag og nogle rigtige mennesker, der som lærere og formidlere skal omsætte det til hverdagsliv, der bliver virkeligheden, og som gør hele forskellen for vore elevers dannelse og udvikling.

Når vi rekrutterer lærere til HKGYM, er der tre F’er, der er lige vigtige:

1. Faglig begejstring
2. Formidlingskompetence
3. Følgeskab – fagligt/personligt

Faglig begejstring

Vi ansætter medarbejdere med faglig begejstring og passion for deres fag – du skal kunne din grundfaglighed og være klar til at udvikle den og spille den ind i samspillet med dine kollegaer.

Formidlingskompetence

Ligeså vigtigt er det, at du evner at formidle din viden og at professionalisere din praksis – det kommer der lidt mere omkring nedenfor. Hvordan du dokumenterer det i din ansøgning er op til dig, men vi kan foreslå alt fra videooptagelser af undervisningen, fremvisning af undervisningsforløb, elever eller kollegaer, der udtaler sig om dine formidlingsevner.

Følgeskab

Endeligt er det vigtigt – for at vi kan løse vores opgave som kristent gymnasium, at du kan initiere og signalere både fagligt og personligt følgeskab. Forskningen viser, at det er effektivt som pædagogisk middel, og erfaringen lærer os, at følgeskab eller discipelskab/mentorfølgeskab er virksomt i forhold til afsmitning af værdier, men også helt enkelt for at eleven virkelig følger sig mødt som menneske – i øjenhøjde!

Noget med værdigrundlag

Hvordan ser vi, at et kristent værdigrundlag påvirker det daglige pædagogiske møde?

Der er ikke tale om to separate forhold, men det er dynamit, når stærke værdier og effektiv pædagogik møder hinanden.

Mange gange er værdigrundlaget formuleret flot og trykt i fire farver, og man er som regel enig om det meste. Det er lettere at forholde sig til værdier og udtryk, så længe det foregår i sproget.

Men værdigrundlaget afslører sig i hverdagen – i måden, vi er sammen. Som medarbejdere, som elever, som ledelse – i det daglige møde. Værdigrundlaget bliver som en surdej, der påvirker hele organisationen, men kun i det omfang, organisationen tager værdigrundlaget og den fælles ledelse til sig. Værdier og pædagogiske, didaktiske tilgange internaliseres og bliver en naturlig del af ens professionelle virke.

Værdigrundlag er ikke noget, man blot siger, det er noget, man er og gør!

Autenticitet – at være tilstede som menneske og professionel. Det er de fleste også enige om, men det er ikke alle, der mestrer det – også så den forsigtige elev på bagerste række også forstår det og knytter sig til den pædagogiske proces.

Vi har en unik chance for at lede læringen blandt HKGYMS elever, fordi der er få elever, og få lærere, der med hver vores faglighed kan bidrage til den store læreproces.

Som medarbejder er det vigtigt at se sig selv som et ligeværdigt og ansvarligt teammedlem – og at teamets præstation er ligefrem proportionalt med den enkeltes vilje til samarbejde. Det er helt essentielt på HKGYM. Den enkelte lærer kan således måles på, hvor godt teamet performer.

Det er også vigtigt, at læreren ser det hele menneske. Og at læring bedst sker, når man trives; og det gælder jo ikke kun vores elever – det gælder ledelse og medarbejdere – at vi har en grundindstilling, der hedder, at vi ikke måles alene på det, vi præsterer, men at vi har en grundlæggende værdi, bare fordi vi er! Og som medarbejder, er det her godt at tænke sig som kaldet, som fagprofessionel med en identitet og at det er den, vi virker ud fra. Så godt, vi kan! Og nogen gange lykkes det – andre gange gør det ikke!

Vi ønsker således en læringskultur og/eller en fejlkultur, hvor vi tør eksperimentere og lave fejl og lære af dem. At vi overfor eleverne modellerer en holdning som Pippi: “Det har jeg aldrig prøvet før, så det er jeg nok god til!”

Det er med andre ord ikke god latin at underspille – hverken sig selv eller andre, men at spille hinanden gode.

I gymnasiet i dag torteres mange unge af enormt høje forventninger – forventninger, som samfund og forældre udtrykker, men i langt højere grad de unges egne forventninger. Hvordan møder vi den holdning professionelt? Når vi samtidig ønsker et højt fagligt niveau?

Vi ved også, at evidensinformeret tilgang virker befordrende på læringen, og at personlig målsætning, opfølgning og evaluering virker.

Her er refleksion over egen praksis vigtig. Hvad virker, og hvad virker ikke?

Endelig vil vi nævne struktur og tydelig klasseledelse som virkningsfulde elementer, der vil gøre læringssituationen med formulering af tydelige krav og forventninger som hovedhjørnesten, men som også vil gøre dit arbejdsliv sjovere og lettere at overkomme.

Her kan du læse mere om HKGYMs profil:

Profil for Hovedstadens Kristne Gymnasium

 

Lidt om følgeskab

Grunden til, at vi har Hovedstadens Kristne Gymnasium, er, fordi vi finder, at de kristne værdier virker befordrende på elevers læring; Vi ønsker at se den enkelte elev som et ligeværdigt og helt menneske, unikt og elsket af Gud og ikke kun et objekt for læring.

Den dygtige lærer på HKGYM mestrer også at signalere til elever, at man interesserer sig for dem som mennesker. Og at man er initierende og anerkendende i sin tilgang. Og hvordan gør du det?

Det ved vi godt, at man ikke kan lære på universitetet. Man kan læse masser af bøger om det, men den egentlige læring skal man have med sig som erfaringer fra for eksempel kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, spejderarbejde eller andet.

Personlige kvalifikationer

Her plejer man at remse en lang række positive karaktertræk op. Det vil vi ikke gøre, men nævner nogle enkelte, som må anses at være vigtige, når vi arbejder på en ny skole.

Fleksibilitet – forvent ikke, at al struktur og planlægning ligger klar på første arbejdsdag. Vi vil forvente, at man ‘bygger med’, og at man gør det med begejstring – for det er sjovt og meningsfyldt.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er humor og en glad og positiv tilgang til liv og arbejde en forudsætning for, at det kommer til at fungere i det lange løb.

Villighed til at lære – åbenhed overfor nye ideer og tanker (eller modsat – kandidater, der kun kan gøre tingene på deres egen måde og ikke åbner sig mod kollegaer og elever, ønsker vi ikke i vores kollegium)

Afklaret om positive og negative egenskaber – og en villighed til at arbejde med udfordringerne og til at dele overskuddet, der hvor man har det!

Ansættelsesprocessen

Man skal regne med at blive inddraget i arbejdet fra dag 1 – selvfølgelig i det omfang, det er praktisk muligt.

Der søges gennem Gymnasiejob.dk

Dokumentation på video bedes sendt på mail til rektor@hkgym.dk.

Bliver du indkaldt til en samtale, vil du blive bedt om at forberede en formidlingssituation, hvor vi kan opleve dig som lærer og formidler af fagligt stof.